Viimeinen sammuttakoon valot

Valtakunnan median uutisointia seuratessa saattaa joskus tulla ajatus, että kuka järkevä ihminen asuu enää pikkukaupungissa tai ylipäätänsä muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Yleisenä toiveena tuntuu olevan maaseutukaupunkien kuihtuminen – luovuttakaa suosiolla ja viimeinen sammuttakoon valot.

Olemme Sastamalassa vahvasti eri mieltä. 25 000 asukkaan ja 2 500 yrityksen kaupunki kolmen vartin päässä Tampereelta on mahtava paikka elää. Itse olen ylpeä niin monesta asias¬ta kaupungissamme. Ensinnäkin Sastamala on kaunis kaupunki vesistöineen ja maalaismaisemineen. Sastamalalaiset kärkiyritykset ovat vahvasti kasvupolulla, sillä niiden erikoisosaaminen on laajalti tunnettua ja niillä on rohkeutta uudistua ja hakea uusia markkinoita. Niin, ja sitten meillä on VaLePa, joka tuo meille vuosi vuoden jälkeen mestaruuksia motolla: ”Ei oo mua, on vain me!”.

Kaupungin koko vahvuutena mutkattomalle asioinnille ja yhteistyölle

Viimeiset kaksi vuotta Sastamalan elinkeinojohtajana ovat opettaneet minulle, että Sastamala on sopivan kokoinen kaupunki. Se on riittävän iso, jotta paikallinen yrityskanta pystyy tarjoamaan kattavasti ja monipuolisesti tuotteita ja palveluita toisille paikallisille yrityksille. Toisaalta Sastamala on riittävän pieni kaupunki, jotta ”kaikki tuntevat toisensa”. Verkostoituminen ja asiointi yritysten välillä on mutkatonta. Pidän tätä merkittävänä vahvuutena. Olenkin ottanut omaksi missiokseni vahvistaa kaupunkimme yritysverkostoja entisestään ja tehdä uusille yrityksille helpoksi tulla mukaan ja tutustua paikallisiin toimijoihin. Tästä todistusaineistona olkoon viime vuonna järjestämämme 43 erilaista yritystapahtumaa.
Jos yritys ei jää yksin Sastamalassa, niin sitä ei tee myöskään elinkeinojohtaja. Tuskin olin ehtinyt aloittaa uudessa työssäni, kun aktiiviset yrittäjäyhdistysten vetäjät jo pyörittivät minua ympäri kaupunkia niin yrityksissä kuin erilaisissa tilaisuuksissa. Yrittäjäyhdistyksiä meillä riittää – viisi Suomen Yrittäjiin kuuluvaa yrittäjäyhdistä sekä yksi Suomen Yrittäjänaisten yhdistys. Yhteistyöstä yrittäjäyhdistysten kanssa on tullut itselleni tärkeä voimavara. On mahtavaa, kun voi jakaa ajatuksia ja ideoita toisten kanssa, tulla sparratuksi yrittäjäyhteisön toimesta ja saada auttavia käsiä esimerkiksi messuille ja tapahtumiin. Erityisesti tykkään siitä, että nämä ihmiset sanovat uusille ideoille ”kyllä”, kun kaupungin hallinto vielä toppuuttelee sanomalla ”ehkä”. Uskon, että kuvailemani yhteisöllisyys on tyypillistä muissakin seutukaupungeissa. Iloitkaamme siitä!

Sastamalan kaupunki julistettiin tammikuussa Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan Yrittäjien toimesta Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2019 -kilpailun voittajaksi. Perusteluja oli lukuisia, mutta eniten sydäntäni lämmitti toteamus, että Sastamalassa on tekemisen meininki. Tämänhän me yhteisössämme jo itse tiesimmekin, mutta on se niin mukava kuulla ulkopuolisen sanomana.

Suotuisa kasvualusta yrityksille – esimerkkinä Yrityspuisto Syke

Kun ilmapiiri on luotu oikeanlaiseksi ja kaupungissa on innostunut, tulevaisuuteen uskova henki, alkaa syntyä tuloksia, kovia tuloksia. Näitä ovat kaupunkiin sijoittuvat uudet yri­tyk­set, lisääntyvät työpaikat ja kaupunkiin muuttavat uudet asukkaat.

Sastamalan kärkihankkeena viedään vauhdilla eteenpäin Yrityspuisto Sykettä. Laa­jen­nam­me yritys­tont­titarjontaamme kaavoittamalla nykyisen teollisuuskompleksin yh­tey­teen uusia tont­teja. Samalla meille tarjoutui mahdollisuus ideoida ja suunnitella uudelta poh­jalta yri­tys­­puiston toimintakonsepti tulevaisuuden yrittäjien tarpeisiin.

Yrityspuiston myyntivalttina toimii valmis yhteisöllinen yri­tys­ekosysteemi, sillä yritys­puis­tos­sa toimii jo nyt 12 yritystä työllistäen yli 200 henkilöä. Monipuoliset tukipalvelut, kuten kiin­teistö-ja kunnossapitopalvelut, mainostoimisto, lounas­ra­vin­to­la ja kokouspalvelut tekevät yri­tystoiminnan aloittamisen Sastamalassa hel­pok­si. Lisäksi tar­joam­me yrityksille huip­pu­infran sisältäen muun muassa tieto­lii­­ken­­neyhteydet valokuidulla, bio­ener­giapohjaista pro­sessihöyryä ja kaukolämpöä sekä raskaiden ajoneuvojen koeajoalueen. Uusina avauksina kehitetään yhteistyökuvioita Tampereen yliopistomaailman ja innovaatioverkostojen kans­sa sekä suunnitellaan yhteisöllistä toimistotilaa start-up ja mikroyrityksille. Haluamme olla vahvasti mukana Tampereen kasvussa, meillä on siihen kaikki edellytykset.

Myös kaupungin omassa organisaatiossa voidaan tehdä paljon vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Asiakaslähtöiset ja ketterät palveluprosessit tekevät yritystontin ostosta, rakennusluvan hakemisesta ja yritysten neuvonnasta positiivisen kokemuksen. Ja se on ihan parasta kaupunkimarkkinointia. Tavoitetila ”Parasta palvelua Sastamalassa” on meille selvä asiakaslupaus, ja sitä kohti edetään jatkuvan parantamisen periaatteella päivä päivältä ja asiakas asiakkaalta.

Ei sammuteta siis valoja seutukaupungeissa, vaan tunnistetaan jokainen omat vahvuutemme, ollaan niistä ylpeitä ja hyödynnetään niitä. Ja tehdään yhteistyötä niin seutukaupunkien kesken kuin niiden isojen kaupunkien kanssa. Näytetään, että meillä on oma paikkamme tulevaisuuden elinvoimaisessa Suomessa. Ainakin Sastamalan sykkeessä se on mahdollista.

Share this article